Spin Press

"Spin Press", radnja za izdavačku delatnost i trgovinu na malo preko interneta

Matični broj: 61539204

Poreski broj: 106215327

Šifra delatnosti: 22130

Tekući računi:
Aik banka: 105-21127-86
Banka Intesa: 160-6000001041093-73

Tel: +381 (0)63 7-0123-62

email: [email protected]

Adresa:
Spin Press
Pavla Jurišića Šturma 4
PAK: 701682
18106 Niš
Srbija

Image
Image
Image