Spin Press

"Spin Press", radnja za izdavačku delatnost i trgovinu na malo preko interneta

Matični broj: 61539204

Poreski broj: 106215327

Šifra delatnosti: 22130

Tekući račun (Aik banka): 105-21127-86

Tel: +381 (0)63 7-0123-62

email: [email protected]

Adresa:
Spin Press
Pavla Jurišića Šturma 4
PAK: 701682
18106 Niš
Srbija

Image
Image
Image